(BĐT) - Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 7 gói thầu thuộc Dự án Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây, tỉnh Sóc Trăng với tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý III/2021, sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu số 02 Tư vấn khảo sát xây dựng, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng (giá gói thầu 27,495 tỷ đồng); Gói thầu số 05 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng (1,17 tỷ đồng).

Một số gói thầu sẽ được chỉ định thầu gồm: Gói thầu số 01 Rà phá bom mìn, vật nổ (9,86 tỷ đồng); Gói thầu số 03 Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công, 0,44 tỷ đồng); Gói thầu số 04 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu số 02 và Gói thầu số 05 (0,08 tỷ đồng)...