(BĐT) - Thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), trong tháng 4/2021, có 14.866 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 3.695 doanh nghiệp so với tháng 3/2021. Tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới đạt 179.873 tỷ đồng. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4/2021 là 94.617 lao động.
Doanh nghiệp thành lập mới tập trung ở một số ngành như: bán buôn, bán lẻ; công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng; khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế… Ảnh: Lê Tiên

Doanh nghiệp thành lập mới tập trung ở một số ngành như: bán buôn, bán lẻ; công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng; khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế… Ảnh: Lê Tiên

Phân tích tình hình đăng ký doanh nghiệp mới của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ KH&ĐT cho thấy, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tập trung ở một số ngành kinh tế như: bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy; công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng; khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế...

Cùng với số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh, trong tháng 4/2021, trên cả nước có 5.745 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 1.216 doanh nghiệp so với tháng 3/2021.

Trong tháng 4, có 1.541 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm nhẹ so với tháng trước (tháng 3 là 1.608 doanh nghiệp); đồng thời có 4.598 doanh nghiệp đăng ký tạm dừng kinh doanh có thời hạn.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, cả nước có 44.166 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 627.721 tỷ đồng. Tổng số lao động đăng ký là 340.265 lao động.

Theo Bộ KH&ĐT, tình hình doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục có dấu hiệu tích cực cho thấy, các chính sách, giải pháp hỗ trợ của Chính phủ mang lại hiệu quả, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, thúc đẩy gia tăng số lượng doanh nghiệp phát triển theo chiều sâu.