• Thanh Phương trúng thầu thuận lợi tại Cà Mau

    24/08/2021 14:00

    (BĐT) - Trong vòng 5 năm qua, với tư cách nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh, Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội thất Thanh Phương (gọi tắt là Thanh Phương) được công bố trúng tổng cộng 80 gói thầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tại nhiều gói thầu mua sắm thiết bị, bàn ghế, Thanh Phương không gặp bất cứ trở ngại nào khi không có đối thủ hoặc đối thủ mắc lỗi sơ đẳng, bị loại từ bước đánh giá sơ bộ hồ sơ dự thầu.

chuyên đề

Kết nối đầu tư