(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2021.

Theo đó, Công ty dự kiến tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2021 với tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/11 và ngày thanh toán dự kiến là 26/11.

Như vậy, với 60,92 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ trả 30,46 tỷ đồng cho cổ đông.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.140,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 128,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,2% và 28,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 15.162,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 869 tỷ đồng, lần lượt tăng 34,7% và 456% so với 9 tháng đầu năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 18.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 300 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 289,7% kế hoạch lợi nhuận năm.