• Bắc Giang đấu thầu 2 gói thầu vật tư y tế hơn 191 tỷ đồng

    10/05/2021 08:00

    (BĐT) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Mua vật tư, hóa chất y tế, sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang với tổng giá dự toán 191,152 tỷ đồng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư