(BĐT) - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHS) đăng ký bán 1,2 triệu cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHB) nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, dự kiến từ 11/3 - 9/4. Hiện SHS đang nắm giữ gần 27,12 triệu cổ phiếu SHB, tương ứng tỷ lệ 1,55%.

Mới đây, SHS đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 5.555 tỷ đồng, tăng 70% so với năm 2020.

Năm 2020, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt 3.412 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch cổ đông đề ra, tăng 12,8% so với năm trước. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 15,9%. NIM đạt 2,8%, tăng 0,8% so với năm 2019.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của SHB đạt 412,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,1% so với cuối năm 2019. Vốn tự có đạt 37.727 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 24.393 tỷ đồng. Vốn điều lệ đạt 17.558 tỷ đồng.