(BĐT) - Ngày 25/3 tới, Công ty CP Đại lý vận tải SAFI (mã chứng khoán: SFI) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2020.

Theo đó, Công ty dự kiến thực hiện tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền mặt, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Như vậy, với 13,36 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi khoảng 13,36 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 7/4/2021.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 900 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 15% bằng tiền mặt.

Kết thúc năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu hơn 1.220 tỷ đồng, tăng 44,2% và vượt 35,56% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 81,1 tỷ đồng, tăng 82,12% so với năm 2019.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của Công ty đạt gần 697 tỷ đồng, tăng 29,3% so với thời điểm đầu năm.