(BĐT) - Ngày 16/5 tới, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (mã chứng khoán: SED) sẽ chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức năm 2021.

Theo đó, Công ty dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 8/6/2022.

Kết thúc năm 2021, Công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 686,75 tỷ đồng, tăng trưởng 13% và vượt 13% kế hoạch đề ra; lợi nhuận trước thuế đạt 50,32 tỷ đồng, tăng 2% so với năm trước và vượt 7%.

Tính đến cuối năm 2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty còn hơn 31,75 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn gần 137,3 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.