(BĐT) - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và sửa đổi, bổ sung điều lệ.

Được biết, Điều 30 Điều lệ của SeABank về tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện chưa có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa. Phía SeABank đề xuất bổ sung thêm Khoản 5, quy định tỷ lệ sở hữu tối đa nước ngoài là 0%, đồng thời giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa để đảm bảo phù hợp với diễn biến của thị trường và không vượt quá tỷ lệ theo quy định của pháp luật.

Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ kéo dài đến ngày 30/3/2021.

Theo quy định tại Nghị định số 01/2014/NĐ-CP, tỷ lệ sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam.

Kết thúc năm tài chính 2020, lợi nhuận trước thuế của SeABank đạt gần 1.729 tỷ đồng, tăng 24%, hoàn thành 115% kế hoạch năm; tổng tài sản 180.207 tỷ đồng, tăng 14,5%. Tổng dư nợ thị trường 1 đạt 108.869 tỷ đồng, tăng 10,5%; tổng huy động thị trường 1 đạt 113.276 tỷ đồng tăng 18%.

Năm 2020, doanh thu thuần ngoài lãi của ngân hàng đạt 1.522 tỷ đồng; tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) hiệu quả ở mức 47,5%; hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROA) và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) lần lượt là 0,81% và 11,06%.

Ngày 24/3 tới, 1,21 tỷ cổ phiếu SSB của SeABank sẽ lên sàn HoSE với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 16.800 đồng/CP. Với mức giá tham chiếu này, giá trị vốn hóa của SeABank ước tính khoảng hơn 20.000 tỷ đồng.