(BĐT) - Sáng ngày 14/3/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã chủ trì phiên họp để rà soát, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương từ năm 2021.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VGP.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VGP.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu trong năm nay và năm 2020, các bộ, ngành, địa phương phải chuẩn bị khung khổ thể chế để thực hiện cải cách, trong đó quan trọng nhất là xây dựng và phê duyệt Đề án vị trí việc làm, chức danh chức vụ cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang... Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện cải cách chính sách tiền lương là sớm hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong năm 2019 trên cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy gắn với tinh giản biên chế.

Về nguồn lực chuẩn bị cho cải cách tiền lương, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng lưu ý Bộ Tài chính và các địa phương tập trung các nguồn lực tài chính, kể cả nguồn vượt thu ngân sách trung ương và địa phương từ 2018 - 2020 để tăng lương...