(BĐT) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) trong quý III/2020 qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với tổng mức phát hành là 130 nghìn tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Khối lượng dự kiến theo kỳ hạn như sau: trái phiếu kỳ hạn 5 năm là 7.000 tỷ đồng; trái phiếu kỳ hạn 7 năm là 3.000 tỷ đồng; trái phiếu kỳ hạn 10 năm là 65.000 tỷ đồng; trái phiếu kỳ hạn 15 năm là 40.000 tỷ đồng; trái phiếu kỳ hạn 20 năm là 10.000 tỷ đồng; trái phiếu kỳ hạn 30 năm là 5.000 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện, KBNN có thể điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu cho phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, KBNN phát hành tổng cộng 87 nghìn tỷ đồng, bằng 33,5% kế hoạch phát hành cả năm 2020. Tháng 6/2020 đã ghi nhận lượng phát hành TPCP của KBNN theo tháng lớn nhất trong 1 năm gần đây. Qua đó, đưa tổng khối lượng phát hành quý II/2020 đạt 54.000 tỷ đồng tăng 64% so với quý I/2020.