(BĐT) - Ngày 22/2 tới, UBND tỉnh Điện Biên sẽ đấu giá toàn bộ cổ phần (CP) sở hữu tại Công ty CP Công trình giao thông tỉnh Điện Biên (hơn 1,151 triệu CP, tương đương 74,57% CP) với giá khởi điểm là 10.000 đồng/CP. Việc bán đấu giá được tổ chức công khai tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Sẽ đấu giá cổ phần Công ty CP Công trình giao thông Điện Biên

Tiền thân của Công ty CP Công trình giao thông tỉnh Điện Biên là Công ty Công trình giao thông Điện Biên, sau đó được CP hóa vào năm 2005.

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty là xây dựng các công trình giao thông, các công trình thủy lợi vừa và nhỏ, các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp...

Những năm gần đây, hoạt động kinh doanh của Công ty không mấy sáng sủa, doanh thu và lợi nhuận có xu hướng giảm dần. Mặt khác, doanh thu chính của Công ty đến từ hoạt động bán hàng và cung ứng dịch vụ với tỷ trọng luôn chiếm từ 98 - 99% tổng doanh thu. Cụ thể, doanh thu năm 2015 giảm 77,86% so với năm 2014. Về lợi nhuận,  năm 2014, Công ty lãi sau thuế 174,24 triệu đồng, nhưng đến năm 2015 lại lỗ tới hơn 195 triệu đồng. Tổng tài sản theo Báo cáo tài chính năm 2015 là 133,888 tỷ đồng. Tuy nhiên, số nợ phải trả là 118,448 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn.