(BĐT) - Dự kiến đầu tháng 2/2018, cổ phần của Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ được chào bán công khai lần đầu ra công chúng.
Sẽ cổ phần hóa EVNGENCO3 đầu tháng 2/2018

Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng sẽ được diễn ra tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Hose) theo phương thức bán đấu giá công khai với giá khởi điểm là 24.600 đồng/cổ phần. Việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được thực hiện sau khi IPO.

Theo phương án cổ phần hoá EVNGENCO3 vừa được phê duyệt, hình thức cổ phần hoá là giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Giá trị thực tế của doanh nghiệp được đánh giá lại là gần 93.000 tỷ đồng. EVNGENCO3 không phải điều chỉnh giá trị sổ sách kế toán theo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp khi xây dựng quy mô vốn điều lệ của công ty cổ phần trong phương án cổ phần hóa và sử dụng kết quả xác định giá trị doanh nghiệp để xây dựng giá khởi điểm khi bán cổ phần lần đầu.

EVNGENCO3 sẽ có vốn điều lệ 20.809 tỷ đồng. Trong đó, cổ phần do EVN nắm giữ tương đương 51% vốn điều lệ; cổ phần ưu đãi bán cho người lao động trong EVNGENCO3 là 0,16% vốn điều lệ; Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 36% vốn điều lệ; Cổ phần bán đấu giá công khai (IPO) là 12,84% vốn điều lệ.

EVN cho biết sẽ nắm giữ 51% vốn điều lệ đến hết năm 2019. Từ năm 2020, trong trường hợp tái cấu trúc được các khoản nợ và đàm phán được với các tổ chức tín dụng cho vay, EVN sẽ xem xét thoái vốn góp tại EVNGENCO3 xuống dưới mức chi phối.