(BĐT) - Ngày 1/6, Tổng Thư ký Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến các đại biểu Quốc hội lựa chọn 4 trong số 5 nhóm vấn đề chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Hoạt động chất vấn dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày, bắt đầu từ chiều 7/6 đến hết ngày 9/6.
Hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày, bắt đầu từ chiều 7/6 đến hết ngày 9/6. Ảnh: Quang Khánh

Hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày, bắt đầu từ chiều 7/6 đến hết ngày 9/6. Ảnh: Quang Khánh

Theo đó, nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính. Nội dung cụ thể là: tình hình triển khai và giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; công tác kiểm soát lạm phát; thực trạng, nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; hoạt động của thị trường vốn, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua…

Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực ngân hàng. Nội dung cụ thể là: tình hình triển khai và giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; việc phối hợp chính sách tài khoá và kiểm soát lạm phát, củng cố nền tảng vĩ mô…

Nhóm vấn đề ba thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông với nội dung chính là: công tác bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ và khai thác có hiệu quả băng tần, tài nguyên thông tin quốc gia…

Nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải với nội dung chính: tiến độ, chất lượng và công tác phòng, chống thất thoát, lãng phí trong việc triển khai các dự án, công trình giao thông trọng điểm quốc gia, hệ thống đường cao tốc, thực trạng và giải pháp xử lý các tổn đọng trong đầu tư…

Nhóm vấn đề thứ năm thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.