• SCIC muốn bán toàn bộ 98,84% vốn tại Công ty CP Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Thái Nguyên

  11/05/2022 17:29

  (BĐT) - Ngày 8/6 tới, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ thực hiện bán đấu giá lô hơn 13,9 triệu cổ phần Công ty CP Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Thái Nguyên do đơn vị này sở hữu, tương đương tỷ lệ 98,84% vốn điều lệ. Giá khởi điểm của lô cổ phần là 316,213 tỷ đồng.
 • SCIC muốn bán toàn bộ 51% vốn tại Công ty CP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 12

  21/04/2022 14:24

  (BĐT) - Ngày 9/5 tới, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ thực hiện bán đấu giá lô 510 nghìn cổ phần Công ty CP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 12 do đơn vị này sở hữu, tương đương tỷ lệ 51% vốn điều lệ. Giá khởi điểm của lô cổ phần là 9,804 tỷ đồng.
 • SCIC muốn bán hết 13,65% vốn tại Bến xe Quảng Ninh

  19/04/2022 08:02

  (BĐT) - Ngày 9/5 tới, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ thực hiện bán đấu giá lô 888.025 cổ phần Công ty CP Bến xe Quảng Ninh do đơn vị này sở hữu, tương đương tỷ lệ 13,65% vốn điều lệ. Giá khởi điểm của lô cổ phần là 30,301 tỷ đồng.
 • SCIC muốn bán toàn bộ 16% vốn sở hữu tại Nhà Đăk Lăk

  07/04/2022 14:41

  (BĐT) - Ngày 26/4 tới, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ thực hiện bán đấu giá lô 103.973 cổ phần Công ty CP Đầu tư xây dựng và kinh doanh Nhà Đăk Lăk do đơn vị này sở hữu, tương đương tỷ lệ 16% vốn điều lệ. Giá khởi điểm của lô cổ phần là 2,943 tỷ đồng.
 • SCIC muốn bán 49,76% vốn tai Công ty CP Vật liệu xây dựng Bến Tre

  06/04/2022 08:59

  (BĐT) - Ngày 27/4 tới, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ thực hiện bán đấu giá lô hơn 2,014 triệu cổ phần Công ty CP Vật liệu xây dựng Bến Tre (mã chứng khoán: VXB) do đơn vị này sở hữu, tương đương tỷ lệ 49,76% vốn điều lệ. Giá khởi điểm của lô cổ phần là 138,117 tỷ đồng.
 • SCIC muốn bán 51% cổ phần tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật

  04/04/2022 14:31

  (BĐT) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa thông báo về việc bán đấu giá cả lô 576.810 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật. Theo phương án thoái vốn, mức giá khởi điểm mà SCIC đưa ra là 60,725 tỷ đồng, tương đương khoảng 105.277 đồng/CP. Cuộc đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 20/4 tại Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan.
 • SCIC muốn bán nốt 2,54% vốn sở hữu tại Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn

  31/03/2022 14:11

  (BĐT) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa thông báo về việc bán đấu giá cả lô 516.655 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,54% vốn điều lệ của Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (mã chứng khoán: SMA). Theo phương án thoái vốn, mức giá khởi điểm mà SCIC đưa ra là 8,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 16.868 đồng/CP. Cuộc đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 21/4.
 • SCIC muốn bán toàn bộ 32,47% vốn tại Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị ngành in

  29/03/2022 20:09

  (BĐT) - Ngày 18/4 tới, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ thực hiện bán đấu giá lô 763,15 nghìn cổ phần Công ty CP Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị ngành in do đơn vị này sở hữu, tương đương tỷ lệ 32,47% vốn điều lệ. Giá khởi điểm của lô cổ phần là 32,215 tỷ đồng.
 • SCIC bán 7,66% vốn tại Công ty CP Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình

  11/03/2022 17:25

  (BĐT) - Ngày 31/3 tới, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ thực hiện bán đấu giá lô 11.580 cổ phần Công ty CP Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình do đơn vị này sở hữu, tương đương tỷ lệ 7,66% vốn điều lệ. Giá khởi điểm của lô cổ phần là 257,5 triệu đồng.
 • SCIC bán 53,18% vốn Sửa chữa đường bộ và Xây dựng tổng hợp II Quảng Bình

  25/02/2022 15:43

  (BĐT) - Ngày 21/3 tới, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ thực hiện bán đấu giá lô 212.772 cổ phần Công ty CP Sửa chữa đường bộ và Xây dựng tổng hợp II Quảng Bình do đơn vị này sở hữu, tương đương tỷ lệ 53,18% vốn điều lệ. Giá khởi điểm của lô cổ phần là hơn 20 tỷ đồng.
 • SCIC bán đấu giá 51% cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang

  24/02/2022 21:40

  (BĐT) - Ngày 23/3 tới, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ thực hiện bán đấu giá lô 1,275 triệu cổ phần Công ty CP Khoáng sản Tuyên Quang do đơn vị này sở hữu, tương đương tỷ lệ 51% vốn điều lệ. Giá khởi điểm của lô cổ phần là hơn 41,2 tỷ đồng.
 • SCIC bán đấu giá 40% cổ phần Bến xe khách Sơn La

  18/02/2022 09:38

  (BĐT) - Vào ngày 25/2 tới đây, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá toàn bộ hơn 134.100 cổ phần sở hữu tại Bến xe khách Sơn La (tương đương 40% vốn điều lệ). Mức giá khởi điểm của cả lô cổ phần là 2,963 tỷ đồng.
 • SCIC muốn bán nốt 16,02% vốn tại In khoa học kỹ thuật

  10/02/2022 14:12

  (BĐT) - Ngày 2/3 tới, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ thực hiện bán đấu giá toàn bộ 251.666 cổ phần (tương đương 16,02% vốn điều lệ) nắm giữ tại Công ty CP In khoa học kỹ thuật (mã chứng khoán: IKH) theo hình thức đấu giá theo lô với chỉ 1 lô cổ phần. Mức giá khởi điểm của lô cổ phần là 7,978 tỷ đồng.
 • SCIC muốn bán 66,13% vốn điều lệ Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức

  08/02/2022 15:40

  (BĐT) - Ngày 24/2 tới, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ tổ chức đấu giá lô 1,152 triệu cổ phần Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức do đơn vị này sở hữu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, với mức giá khởi điểm là 32,76 tỷ đồng. Số lượng cổ phần đấu giá tương đương 66,13% vốn điều lệ Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức.
 • SCIC muốn bán 68% vốn tại Xây dựng đường bộ Lâm Đồng

  05/01/2022 07:00

  (BĐT) - Vào ngày 22/2/2022, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ tổ chức đấu giá lô hơn 783 nghìn cổ phần Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Lâm Đồng do SCIC sở hữu, tương ứng 68,09% vốn điều lệ Công ty. Mức giá khởi điểm là gần 45,362 tỷ đồng.
 • SCIC muốn thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP Phim truyện I

  04/01/2022 07:00

  (BĐT) - Vào ngày 18/1/2022, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ tổ chức đấu giá lô gần 841 nghìn cổ phần Công ty CP Phim truyện I do SCIC sở hữu, tương đương 59,95% vốn điều lệ Công ty. Mức giá khởi điểm là gần 8,85 tỷ đồng.
 • Trước thềm thoái vốn của SCIC, Dalattourist có gì?

  17/12/2021 10:00

  (BĐT) - Ngày 5/1/2022, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ thực hiện bán đấu giá hơn 4,638 triệu cổ phần, tương đương 11,71% vốn điều lệ Công ty CP Du lịch Lâm Đồng (Dalattourist) với giá khởi điểm 28.000 đồng/CP. Nếu đấu giá thành công, SCIC sẽ thu về ít nhất 129,86 tỷ đồng.
 • SCIC muốn bán toàn bộ 49% vốn sở hữu tại HEC

  08/12/2021 08:40

  (BĐT) - Vào ngày 30/12 tới, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ tổ chức bán đấu giá lô 2,156 triệu cổ phần Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam (viết tắt: HEC) với giá khởi điểm hơn 86,88 tỷ đồng. Lô cổ phần này tương đương 49% vốn điều lệ của HEC.

chuyên đề

Kết nối đầu tư