(BĐT) - Ngày 19/11/2021, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá trọn lô hơn 1,189 triệu cổ phần sở hữu tại Công ty CP Bến xe Quảng Ngãi (tương ứng 51% vốn điều lệ Công ty). Với mức giá khởi điểm 13.800 đồng/cổ phần, cả lô cổ phần có giá thấp nhất là 16,4 tỷ đồng.
SCIC sẽ bán đấu giá trọn lô hơn 1,189 triệu cổ phần sở hữu tại Bến xe Quảng Ngãi. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

SCIC sẽ bán đấu giá trọn lô hơn 1,189 triệu cổ phần sở hữu tại Bến xe Quảng Ngãi. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty CP Bến xe Quảng Ngãi hoạt động trong lĩnh vực quản lý, kinh doanh và khai thác bến xe, trạm, điểm đậu, đỗ thuộc đường bộ; quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng cơ sở bến bãi theo định kỳ… Năm 2020, Công ty ghi nhận 38,8 tỷ đồng doanh thu và lỗ 0,65 tỷ đồng, trong khi năm 2019 có lãi 4,3 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của Công ty CP Bến xe Quảng Ngãi đạt 64,3 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả chiếm 62,6% tương đương 40,3 tỷ đồng.