(BĐT) - Vào ngày 28/9 tới đây, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ tổ chức đấu giá hơn 437 nghìn cổ phần sở hữu tại Công ty CP Du lịch Quảng Ngãi, tương đương 2,77% vốn điều lệ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Du lịch Quảng Ngãi có vốn điều lệ hơn 158,1 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản Công ty đạt 347,7 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả là 209,5 tỷ đồng. Năm 2019, Công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 40 tỷ đồng và âm 2,6 tỷ đồng. Với kết quả này, lỗ lũy kế tính đến cuối 2019 của Công ty là 23,4 tỷ đồng. Năm 2020, Công ty dự kiến tổng doanh thu đạt 92,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 5 tỷ đồng.