(BĐT) - Ngày 24/2 tới, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ tổ chức đấu giá lô 1,152 triệu cổ phần Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức do đơn vị này sở hữu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, với mức giá khởi điểm là 32,76 tỷ đồng. Số lượng cổ phần đấu giá tương đương 66,13% vốn điều lệ Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức.

Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức tiền thân là Công ty Công trình Đô thị và Dịch vụ công cộng huyện Châu Đức có vốn điều lệ 17,42 tỷ đồng, ngoài SCIC còn có một cổ đông lớn khác sở hữu 16,07% vốn điều lệ là Công ty CP Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng và dịch vụ công ích.

Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận 28,1 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2020. Sau khi trừ các khoản chi phí, Công ty đạt hơn 3,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Còn trong giai đoạn 2018 - 2020, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và lợi nhuận trước thuế bình quân của Công ty lần lượt đạt 35,1 tỷ đồng và 3,2 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III/2021, tổng tài sản của Công ty đạt 39,7 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 44,5%.