(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa thông báo về việc bán đấu giá cả lô 576.810 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật. Theo phương án thoái vốn, mức giá khởi điểm mà SCIC đưa ra là 60,725 tỷ đồng, tương đương khoảng 105.277 đồng/CP. Cuộc đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 20/4 tại Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật tiền thân là Ban hợp tác chuyên gia của Hội đồng Bộ trưởng được thành lập ngày 12/1/1984. Năm 2004, Công ty được thực hiện cổ phần hóa với cổ đông Nhà nước nắm giữ 51%, 49% cổ phần còn lại do cán bộ công nhân viên, người lao động Công ty và một số cổ đông bên ngoài nắm giữ. Hiện Công ty có vốn điều lệ 11,31 tỷ đồng.

Hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tập chung 3 mảng chính là xuất khẩu lao động, cho thuê văn phòng và xuất nhập khẩu hàng hóa. Công ty chưa công bố Báo cáo tài chính năm 2021, còn trong năm 2019 và 2020, doanh thu của Công ty lần lượt đạt 35 tỷ đồng và 12,6 tỷ đồng. Tương ứng với mức lợi nhuận trước thuế 0,68 tỷ đồng và 0,365 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2020, quy mô tổng tài sản của Công ty đạt 23,86 tỷ đồng, tăng 3,7% so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả đạt 5,1 tỷ đồng, tương đương 21%.