6 tháng đầu năm 2016, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đạt tổng doanh thu 5.795 tỷ đồng, tăng 20%; lợi nhuận sau thuế đạt 4.015 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2015.
SCIC đạt 4.015 tỷ đồng lợi nhuận trong 6 tháng

Về công tác tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, lũy kế từ đầu năm đến nay, SCIC đã tiếp nhận 6 doanh nghiệp với giá trị vốn nhà nước là 246 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, SCIC bán vốn thành công tại 45 doanh nghiệp (trong đó, bán hết vốn tại 44 doanh nghiệp, bán một phần vốn tại 1 doanh nghiệp). Lũy kế từ khi thành lập đến nay, Tổng công ty đã bán vốn tại 900 doanh nghiệp, trong đó bán hết vốn tại 821 doanh nghiệp, bán một phần vốn tại 79 doanh nghiệp, bán quyền mua tại 19 doanh nghiệp, thu về 14.109 tỷ đồng, gấp 2,5 lần giá vốn (5.724 tỷ đồng).

Phó tổng giám đốc phụ trách SCIC Hoàng Nguyên Học cho biết, Tổng công ty đã sử dụng nguồn thu từ hoạt động bán vốn và lợi nhuận thu được qua các năm đầu tư vào các doanh nghiệp, dự án thuộc ngành nghề lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Hiện công tác đầu tư tiếp tục được SCIC chú trọng, mở rộng với định hướng đầu tư rõ nét hơn, tập trung vào những dự án có quy mô lớn trong các lĩnh vực trọng yếu và có triển vọng lâu dài để đẩy mạnh hơn chức năng đầu tư kinh doanh vốn của Tổng công ty.

Theo ĐTCK