(BĐT) - HĐQT Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, mã chứng khoán: SBT) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2019 - 2020.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 31,46 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới.

Nguồn thực hiện là quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty theo Nghị quyết 10/2020/NQ-ĐHCĐ. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2021.

Về kết quả kinh doanh niên độ vừa qua (1/7/2020 - 30/6/2021), Công ty ghi nhận doanh thu hơn 14.917 tỷ đồng, tăng 15,43% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt mức kỷ lục 675 tỷ đồng, tăng 86%. So với kế hoạch năm, Công ty đã hoàn thành 104% chỉ tiêu doanh thu và vượt 20% kế hoạch lợi nhuận.