(BĐT) - HĐQT Công ty CP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 8,33 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 1:3, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Thời gian thực hiện phát hành sau khi được UBCK chấp thuận và dự kiến trong năm 2020.

Mới đây, ngày 30/6, Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 9/7/2020.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 14.763 tỷ đồng, giảm 19% so với kết quả năm 2019; lợi nhuận sau thuế 108 tỷ đồng, giảm sâu hơn phân nửa. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 7%.