(BĐT) - Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), đến nay có 54 dự án BOT, BT đã có giá trị thỏa thuận quyết toán toàn bộ hoặc một phần, gồm 51 dự án BOT và 3 dự án BT.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Hiện nay, Bộ GTVT đã đàm phán ký được 26 phụ lục hợp đồng dự án (23 dự án BOT, 3 dự án BT). Trong 23 dự án BOT, có 18 dự án giảm thời gian thu giá (trước là thu phí) và 5 dự án tăng thời gian thu giá.

Đối với 28 dự án mới có giá trị quyết toán, Bộ GTVT đã chỉ đạo các ban quản lý dự án, nhà đầu tư khẩn trương cập nhật giá trị quyết toán, tính toán lại thời gian thu phí, trình Bộ GTVT đàm phán, ký điều chỉnh phụ lục hợp đồng theo quy định.

Bộ GTVT lý giải việc chậm quyết toán do một số nguyên nhân cơ bản: các hợp đồng ký trước đây theo quy định pháp luật không yêu cầu thời hạn hoàn thành quyết toán đối với các dự án BOT; năng lực thực hiện công tác quyết toán của các chủ đầu tư yếu và thiếu trách nhiệm; các cơ chế chính sách trong quá trình quyết toán có nhiều vấn đề không có hướng dẫn cụ thể, thiếu chế tài xử lý, chủ yếu để điều chỉnh các quy định quyết toán dự án đầu tư công.