(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã được kiểm toán của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), lợi nhuận sau thuế đạt 1.199 tỷ đồng, giảm 169,3 tỷ đồng so với báo cáo tài chính Tổng công ty tự lập trước đó. Nguyên nhân chính là do chi phí tài chính tăng thêm 137%, từ mức 47,3 tỷ đồng lên 112 tỷ đồng; chi phí quản lý cũng tăng 11,5% lên 612 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

ACV cho biết, chi phí biến động do điều chỉnh giá trị khoản đầu tư vào Công ty CP Dịch vụ hàng hoá hàng không Việt Nam. Cụ thể là Công ty phát hành cổ phiếu cho người lao động dẫn đến tỷ lệ sở hữu của ACV tại Công ty giảm, không đủ điều kiện hợp nhất theo quy định. Chi phí quản lý tăng do trích lập bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi.