Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha vừa nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu lần đầu lên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).
Sau 14 năm cổ phần hóa, Dược phẩm Trung ương Vidipha chuẩn bị lên sàn HOSE

Theo đó, công ty có vốn điều lệ là hơn 127,8 tỷ đồng, đăng ký niêm yết hơn 12,78 triệu cổ phiếu. Tổ chức tư vấn niêm yết là CTCK Bảo Việt.

Dược phẩm Vidipha có nguồn gốc là doanh nghiệp nhà nước, được cổ phần hóa từ năm 2003. Vốn điều lệ ban đầu tại thời điểm mới cổ phần hóa công ty chỉ là 19,9 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 45% vốn điều lệ.

Vidipha được cấp phép sản xuất trên 300 sản phẩm các loại. Một số sản phẩm chủ yếu của công ty gồm thuốc giảm đau, kháng sinh, chống co thắt, an thần, hô hấp, trợ tim, tiêu hóa, thực phẩm chức năng…

Kết thúc năm 2016, doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ của Vidipha đạt 374,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,7% so với năm trước; tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 58,74 tỷ đồng, tăng 63,85% so với năm trước.

Theo ĐTCK