(BĐT) - Theo báo cáo tài chính bán niên 2021, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) đạt 1.481 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy vậy, lợi nhuận gộp của Công ty lại giảm 5% xuống còn 84,2 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về hoạt động tài chính, chênh lệch giữa doanh thu và chi phí trong 6 tháng đầu năm là 12 tỷ đồng, cao hơn so với con số 7,8 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp không đổi, gần 97 tỷ đồng. Kết quả, Công ty báo lãi sau thuế 11,6 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với 6 tháng đầu năm 2020.

Tính đến cuối quý II/2021, tổng tài sản của Công ty đạt 1.595 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm gần 61%, với phần lớn số tiền đến từ phải trả người bán ngắn hạn (808,2 tỷ đồng).