Sau khi sắp xếp, kiện toàn bộ máy 22 sở và tương đương, TP. Hà Nội giảm từ 204 phòng xuống 158 phòng (giảm 46 phòng); giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng.
Sắp xếp lại bộ máy, Hà Nội giảm 142 lãnh đạo phòng

Chiều 6/12, báo cáo tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP. Hà Nội khoá XV về Nghị quyết tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP. Hà Nội năm 2017, ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, số trưởng, phó phòng dôi dư được giảm dần trên cơ sở nghỉ hưu, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm ở những vị trí thích hợp.

Cùng với sắp xếp các cơ quan hành chính, TP. Hà Nội hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, theo đó giảm từ 401 đơn vị xuống 280 đơn vị, giảm 121 đơn vị.

Đối với đơn vị sự nghiệp, đã hoàn thành sáp nhập 61 trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề thành 30 trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên cấp huyện.

Cơ bản hoàn thành sắp xếp 70 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Thành phố thành 8 ban quản lý dự án theo lĩnh vực thuộc Thành phố và 30 ban quản lý dự án khu vực thuộc quận, huyện, thị xã.

Các đơn vị còn lại, UBND Thành phố đã có đề án và làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan thống nhất phương án sáp nhập.

Về tinh giản biên chế, thông qua công tác quán triệt, tuyên truyền và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị của Thành phố đều xác định sẽ giảm biên chế 10% đến năm 2021.

Theo chinhphu.vn