(BĐT) - Bộ Công an vừa phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.085 tỷ đồng, do Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội làm chủ đầu tư. Tính đến nay, giá trị phần công việc đã thực hiện là 206,607 tỷ đồng; phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu là 2,13 tỷ đồng; phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 151,49 tỷ đồng.

Trong kế hoạch điều chỉnh, Dự án có 5 gói thầu với tổng giá gói thầu là 2.725 tỷ đồng. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu đều từ quý II/2020.

Về hình thức lựa chọn nhà thầu, 3 gói thầu sẽ áp dụng hình thức chỉ định thầu, gồm: Gói thầu hỗn hợp Khảo sát bổ sung, lập thiết kế chi tiết và dự toán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ và triển khai hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (giá gói thầu là 2.320 tỷ đồng); Gói thầu Kiểm toán dự án (4,557 tỷ đồng); Gói thầu Thẩm định giá (1,415 tỷ đồng).

Đối với 2 gói thầu còn lại, Chủ đầu tư sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi Gói thầu Tổ chức nhập dữ liệu (giá gói thầu là 398,482 tỷ đồng); chào hàng cạnh tranh Gói thầu Mua sắm thiết bị tin học phục vụ quản lý dự án (525 triệu đồng).