(BĐT) - Theo Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19, số huy động vào Quỹ tính đến 11h ngày 23/6/2021 là 7.450 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi sang VND). Đây là số tiền của 337.209 tổ chức, cá nhân đóng góp, tài trợ cho Quỹ.
Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 đã có 7.450 tỷ đồng. Ảnh: Internet

Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 đã có 7.450 tỷ đồng. Ảnh: Internet

Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 cho biết, hiện số tiền cam kết tài trợ nhưng chưa chuyển tiền đến Quỹ là trên 578 tỷ đồng.

Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 cho biết, theo quy định tại Thông tư 41/2021/TT-BTC ngày 2/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19, Quỹ gửi tiền nhàn rỗi tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mà Kho bạc Nhà nước lựa chọn để gửi có kỳ hạn các khoản ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi.

Hiện Ban Quản lý Quỹ đang thực hiện quy trình đấu thầu và dự kiến ngay trong tuần này sẽ có bản chào mời thầu gửi đến các NHTM.

Việc gửi tiền nhàn rỗi của Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 cũng được thực hiện theo quy trình tương tự như quy trình gửi ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của KBNN.

Cụ thể, quy trình này được tiến hành chặt chẽ, công khai, minh bạch theo từng bước, bao gồm: Thông báo nhu cầu gửi tiền của quỹ tới các NHTM; nhận, mở bản chào nhận tiền gửi của các NHTM; xác định lãi suất, khối lượng gửi tiền theo nguyên tắc cạnh tranh về lãi suất và ký kết hợp đồng gửi tiền với các NHTM.

Trước mắt, Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 đang phối hợp với các NHTM thực hiện quy trình gửi tiền theo phương thức thủ công. Bên cạnh đó, Quỹ cũng đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật nhằm triển khai quy trình chào nhận tiền gửi và ký kết hợp đồng gửi tiền theo phương thức điện tử chậm nhất trong vòng 2 tháng tới.