(BĐT) - Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn khoảng 30.000 tỷ đồng, dự kiến áp dụng ngay khi Nghị định về gia hạn tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân, tiền thuế đất cho đối tượng trong các ngành kinh tế chịu tác động trực tiếp của dịch Covid-19 được Chính phủ ký ban hành và sẽ kết thúc vào cuối năm 2020.
Doanh nghiệp sắp được hỗ trợ gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất. Ảnh: Lê Tiên

Doanh nghiệp sắp được hỗ trợ gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất. Ảnh: Lê Tiên

Đây là nội dung đáng chú ý tại đề xuất của Bộ Tài chính về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh ứng phó với dịch Covid-19 vừa được cơ quan này công bố ngày 6/3. Đề xuất này đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Về các giải pháp gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất, Điều 49 Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 14 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13, Khoản 3 Điều 6 Luật số 71/2014/QH13) quy định: gia hạn nộp thuế trong trường hợp “không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ”.

Về thẩm quyền gia hạn nộp thuế, Khoản 1 Điều 50 Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 15 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13) quy định: “Chính phủ gia hạn nộp thuế trong trường hợp việc gia hạn nộp thuế không dẫn đến điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước đã được Quốc hội quyết định”.

Căn cứ vào thẩm quyền Quốc hội giao Chính phủ, để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chịu tác động trực tiếp của dịch Covid-19, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành để khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về gia hạn tiền thuế GTGT; thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh; gia hạn tiền thuế đất cho đối tượng hoạt động, sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế chịu tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như: Du lịch, vận tải, khách sạn, dệt may, da giầy...

Về các giải pháp giảm phí, lệ phí, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành rà soát đề xuất Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền giảm một số khoản phí, lệ phí là đầu vào của sản xuất, kinh doanh.

Ngày 28/2/2020, để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; phù hợp với thực tế hoạt động cung cấp dịch vụ, Bộ Tài chính đã có Công văn số 2155/BTC-CST gửi các bộ, cơ quan ngang bộ đề nghị: Rà soát các khoản phí, lệ phí gắn với các dịch vụ do ngành, lĩnh vực mình quản lý; đề xuất giảm mức thu phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành thông tư theo quy định hoặc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu vượt thẩm quyền.

Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn khoảng 30.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ áp dụng ngay khi Nghị định về gia hạn tiền thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh; gia hạn tiền thuế đất cho đối tượng hoạt động, sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế chịu tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như: Du lịch, vận tải, khách sạn, dệt may, da giày... được Chính phủ ký ban hành và sẽ kết thúc vào cuối năm 2020.