(BĐT) - Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm vừa cho biết, trong tháng 1/2017 sẽ triển khai việc lựa chọn nhà thầu cho 5 gói thầu thuộc Dự án Xây dựng mới Lộ 473E1.33 đi TBA Cầu Diễn 18 để khép mạch cộc với Lộ 474E1.33. 
Sắp đấu thầu nhiều gói xây dựng mới Lộ 473E1.33 đi TBA Cầu Diễn 18

Theo Quyết định phê duyệt số 03/QĐ-PC-DIENLUCBACTULIEM-P08, Dự án có tổng mức đầu tư hơn 13.918 triệu đồng và cả 5 gói thầu thuộc Dự án đều sử dụng vốn vay tín dụng thương mại. Việc lựa chọn nhà thầu đều không qua sơ tuyển và loại hợp đồng đều là trọn gói.

Trong số 5 gói thầu trên thì có 3 gói thầu sẽ thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước. Cụ thể, Gói thầu 01/2017-ĐTXD-MS-ĐTRR: Mua tủ RMU 24kV-630A-20kA/s có giá gói thầu gần 4.389 triệu đồng, sẽ lựa chọn nhà thầu theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ, thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày.

Gói thầu 04/2017-ĐTXD-XL-ĐTRR: Thi công xây dựng mới Lộ 473E1.33 đi TBA Cầu Diễn 18 để khép mạch cộc với Lộ 474E1.33 cũng sẽ được đấu thầu rộng rãi trong nước với phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Gói thầu này có giá hơn 3.382 triệu đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày.

Gói thầu thứ 3 của Dự án được đấu thầu rộng rãi là Gói thầu 05/2017-ĐTXD-GS-ĐTRR: Giám sát thi công xây dựng mới Lộ 473E1.33 đi TBA Cầu Diễn 18 để khép mạch cộc với Lộ 474E1.33. Gói thầu này có giá hơn 336 triệu đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày.

2 gói thầu còn lại được thực hiện theo phương thức mua sắm trực tiếp, gồm Gói thầu 02/2017-ĐTXD-MS-MSTT: Mua trạm hợp bộ đứng kèm tủ hạ thế kiểu compact 600V 1000A (giá gói thầu hơn 829 triệu đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày); Gói thầu 03/2017-ĐTXD-MS-MSTT Mua cáp bọc cách điện (giá gói thầu gần 7.092 triệu đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày).