(BĐT) - Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vừa được phê duyệt, trong quý I/2022, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) sẽ bắt đầu tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng Gói thầu Mua sắm hoá chất xét nghiệm, vật tư phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện.

Gói thầu có giá dự toán là 8,489 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên phục vụ công tác chống dịch Covid-19.

Dự kiến, trong quý I/2022, Bệnh viện 19-8 cũng sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng đối với Gói thầu Mua sắm hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện hơn 0,824 tỷ đồng, sử dụng nguồn kinh phí kết dư Dự án Phòng sinh học phân tử đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mới đây.