(BĐT) - Từ nay đến quý II/2019, Ban Quản lý dự án lưới điện TP.HCM, sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho 10 gói thầu thuộc Dự án TBA 110kV Thủ Thiêm nối cấp. Dự án có tổng mức đầu tư 116,236 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Trong số 10 gói thầu sắp chọn nhà thầu nói trên thì có 6 gói thầu được đấu thầu rộng rãi, 2 gói thầu chỉ định thầu và 2 gói thầu tự thực hiện. Quy mô một số gói thầu sắp được đấu thầu rộng rãi như sau: Gói thầu số 1 San nền, xây dựng tường rào và đường vào trạm (giá gói thầu 32,774 tỷ đồng); Gói thầu số 2 Cung cấp, lắp đặt VTTB và xây dựng toàn trạm, ngoại trừ 02 MBA 110kV (giá gói thầu 38,133 tỷ đồng); Gói thầu số 3 Cung cấp, lắp đặt hoàn chỉnh tại bệ 02 máy biến áp 110kV - 63MVA (giá gói thầu 32,462 tỷ đồng).