(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, năm 2018, vẫn còn 667 doanh nghiệp (DN) chưa thực hiện định kỳ đăng ký giao dịch (ĐKGD), niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Danh sách cụ thể các DN này sẽ sớm được công bố với việc “đánh dấu” cụ thể những DN đã từng bị nêu tên trong danh sách năm trước nhưng đến năm nay vẫn chưa niêm yết.

Cũng theo cơ quan này, năm 2017, số lượng DNNN sau cổ phần hóa chưa niêm yết/đăng ký giao dịch là 747 DN. Đến nay, có 231/747 DN (bằng 31%) đã đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong đó, có 152 DN đã niêm yết và ĐKGD, 56 DN chưa niêm yết/ĐKGD và 23 DN đã hủy đăng ký công ty đại chúng. Như vậy, chỉ có 152/747 DN (chiếm 20,3%) thực hiện nghĩa vụ đăng ký niêm yết/ĐKGD của các DNNN sau cổ phần hóa.

Bộ Tài chính cho rằng, việc chậm ĐKGD, niêm yết trên thị trường chứng khoán làm ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch của thị trường, chậm đổi mới công tác quản trị DN sau cổ phần hóa theo thông lệ và chuẩn mực của các DN trên thị trường chứng khoán, cũng như hạn chế công tác giám sát của toàn xã hội đối với hoạt động của các DN này.