(BĐT) - UBND huyện Tân Lạc, Hòa Bình thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại 4 địa điểm trên địa bàn với tổng giá khởi điểm là 45,235 tỷ đồng.
Huyện Tân Lạc, Hòa Bình (Ảnh minh họa: Internet)

Huyện Tân Lạc, Hòa Bình (Ảnh minh họa: Internet)

Các tài sản bán đấu giá gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại cơ sở khu trụ sở làm việc (cũ) Đội thuế số 6, khu đất rộng 304 m2 được đưa ra bán đấu giá với giá khởi điểm của tài sản là 3,38 tỷ đồng.

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại cơ sở khu trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Lạc (cũ), khu Tâm Đức, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Diện tích đất bán đấu giá 1.136,2 m2. Tài sản trên đất gồm 1 nhà làm việc 2 tầng, 1 nhà công vụ 1 tầng, 1 nhà bảo vệ 1 tầng. Giá khởi điểm của tài sản là 18,459 tỷ đồng.

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại cơ sở khu trụ sở Công an huyện Tân Lạc (cũ), khu Tân Hòa, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Diện tích đất bán đấu giá là 6.053,3 m2. Tài sản trên đất gồm nhà làm việc 2 tầng, nhà làm việc 5 gian, nhà ở cán bộ cảnh sát, nhà ăn, bếp, nhà tạm giữ hình sự, nhà trực cổng. Giá khởi điểm của tài sản là 16,993 tỷ đồng.

Quyền sử dụng đất tại cơ sở đất khu đất chợ Phú Cường (phía ngoài) tại địa chỉ phố Lâm Lưu, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Diện tích quyền sử dụng đất bán đấu giá là 1.032,5 m2 đất ở nông thôn. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 6,402 tỷ đồng.

UBND huyện Tân Lạc cho biết, các tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký thực hiện đấu giá tài sản trong các ngày 11 - 12/8 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Lạc, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.