(BĐT) - Với đa số phiếu tán thành (82,08%), chiều ngày 19/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần.
Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4. Ảnh: Lê Hiếu

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4. Ảnh: Lê Hiếu

Theo Nghị quyết, diện tích đất thu hồi bao gồm diện tích đất của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (5.000 ha) và diện tích đất xây dựng các khu tái định cư tập trung, diện tích nghĩa trang, diện tích các công trình phục vụ tái định cư.

Nghị quyết cũng quyết nghị, Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai và các bộ, ngành liên quan triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, báo cáo Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Trước đó, Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho biết, có nhiều ý kiến đề nghị làm rõ hơn nguồn vốn thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo UBTVQH, trên cơ sở số liệu điều tra thông tin, khảo sát sơ bộ và cập nhật đơn giá mới nhất của UBND tỉnh Đồng Nai thì tổng kinh phí khái toán cho công tác giải phóng mặt bằng (bao gồm xây dựng hạ tầng khu tái định cư và khu nghĩa trang) khoảng 23.000 tỷ đồng. Hiện ngân sách đã bố trí 5.000 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cho công tác giải phóng mặt bằng dự án, mới đáp ứng 21,7% nhu cầu.