(BĐT) - Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020. Theo đó, doanh thu bán hàng của Công ty đạt 2.279 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận gộp đạt 242,3 tỷ đồng, giảm 24,8%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về hoạt động tài chính, chênh lệch giữa doanh thu và chi phí âm gần 41 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái là âm 5 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý, SAMCO lãi sau thuế 1,8 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với con số 308,8 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.