(BĐT) - Công ty CP SAM Holdings (mã chứng khoán: SAM) thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 4,4%; thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2021, hoặc sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Với gần 350 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ phát hành thêm hơn 15,39 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông. Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Quý III/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 381,52 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 47,99 tỷ đồng, lần lượt giảm 27,1% và tăng 16,1% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.280,66 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,49 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,7% và tăng 25,8% so với cùng kỳ.