(BĐT) - Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV (Saigontourist) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2021 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm hơn một nửa so với năm ngoái, đạt 1.142 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí giá vốn, lợi nhuận gộp của Công ty đã âm hơn 97 tỷ đồng.
Khách sạn Majestic Saigon, một trong 50 cơ sở lưu trú của Saigontourist Group ảnh: Saigontourist Group

Khách sạn Majestic Saigon, một trong 50 cơ sở lưu trú của Saigontourist Group ảnh: Saigontourist Group

Do đó, dù hoạt động tài chính mang về hơn 150 tỷ đồng nhưng Saigontourist vẫn lỗ tới 488,6 tỷ đồng trước thuế. Năm ngoái, Công ty cũng lỗ 318 tỷ đồng. Hoạt động trong lĩnh vực du lịch, kết quả kinh doanh của Saigontourist trong 2 năm qua bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Saigontourist đạt 10.772 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 16,8%, tương đương 1.818 tỷ đồng. Số dư tiền và các khoản tiền gửi của Công ty ở mức hơn 3.000 tỷ đồng.