Phố Wall lao dốc mạnh hồi tháng 3 do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 và đang trên đà phục hồi.
S&P 500 diễn biến thế nào trong những lần Phố Wall lao dốc  ảnh 1