(BĐT) - Để thực hiện đấu giá biển số xe ô tô, Bộ Công an đã phối hợp với một số bộ, ngành sửa đổi các quy định pháp lý liên quan theo hướng xác lập “quyền sở hữu” đối với người trúng đấu giá biển số xe, cho phép người sở hữu biển số xe được bán, chuyển nhượng, thừa kế biển số xe ô tô.
Cấp biển số xe ô tô thông qua đấu giá được đề xuất là một trong 3 hình thức cấp biển số xe cơ giới. Ảnh: Quang Định

Cấp biển số xe ô tô thông qua đấu giá được đề xuất là một trong 3 hình thức cấp biển số xe cơ giới. Ảnh: Quang Định

Bộ Công an cho biết, hiện các quy định pháp lý để thực hiện đấu giá biển số xe ô tô đã có đầy đủ. Theo đó, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định, kho số của biển số xe ô tô là tài sản công, phục vụ quản lý nhà nước và Chính phủ có trách nhiệm khai thác kho số phục vụ quản lý nhà nước. Luật Đấu giá tài sản và Bộ luật Dân sự quy định, người trúng đấu giá biển số xe ô tô sẽ có quyền sở hữu (quyền sử dụng, quyền chiếm hữu, quyền định đoạt).

Tuy nhiên, quy định về “quyền sở hữu” nêu trên lại mâu thuẫn với quy định trong Luật Giao thông đường bộ 2008. Điều 8 và Điều 54 của Luật Giao thông đường bộ nghiêm cấm hành vi mua, bán biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và quy định không có quyền chiếm hữu (Bộ trưởng Bộ Công an quy định và tổ chức cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại xe cơ giới).

Để tránh xung đột pháp lý giữa các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, Bộ Công an đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án tăng tính khả thi cho Đề án thí điểm cấp biển số xe ô tô thông qua đấu giá tại một số địa phương theo hướng cho phép người sở hữu được bán, chuyển nhượng, thừa kế biển số xe ô tô.

Bộ Công an cho biết, Bộ đã phối hợp với Bộ Giao thông vận tải sửa đổi quy định liên quan tới việc đăng ký xe cơ giới. Theo Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Điều 86 Đăng ký xe cơ giới đã bổ sung Khoản 7: “Chính phủ quy định về việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại xe cơ giới; quy định về việc cấp biển số xe thông qua đấu giá và sở hữu biển số đăng ký xe”.

Ngoài ra, Bộ Công an cho biết, Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã được Chính phủ đồng ý cho lấy ý kiến các thành viên Chính phủ. Ngày 2/6/2020, Bộ Công an đã chính thức đăng tải Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ để lấy ý kiến nhân dân trong thời gian 2 tháng.

Khoản 26 Điều 6 Dự thảo Luật quy định, mua, bán biển số xe trúng đấu giá không phải là hành vi bị nghiêm cấm. Ngoài ra, cấp biển số xe ô tô thông qua đấu giá được đề xuất là một trong 3 hình thức cấp biển số xe cơ giới. Tại Điều 51 của Dự thảo Luật, biển số xe ô tô trúng đấu giá không thuộc các trường hợp phải thu hồi đăng ký và biển số xe cơ giới.

Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 để Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10, thông qua tại Kỳ họp thứ 11.

Theo Bộ Công an, những sửa đổi, bổ sung quy định pháp lý nêu trên sẽ là căn cứ để xây dựng, triển khai thực hiện Đề án thí điểm cấp biển số xe ô tô thông qua đấu giá đúng quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của người dân. Số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô cũng là nguồn thu cho ngân sách nhà nước.