(BĐT) - Ngày 1/6 tới, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán: RAL) sẽ chốt danh sách trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán vào ngày 10/6.

Với hơn 22,94 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi xấp xỉ 57 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này cho cổ đông. Trước đó, vào tháng 1/2022, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 tỷ lệ 25%.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2022, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.782 tỷ đồng, tăng 16%; lợi nhuận sau thuế đạt 128,5 tỷ đồng, tăng 16,8% so với quý I/2021.