(BĐT) - Đoàn công tác của Bộ Công Thương đang thực tế kiểm tra tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cho biết, sau sự cố xảy ra tại Nhà máy, Đoàn công tác đã yêu cầu tổ hợp các nhà thầu phải thực hiện rà soát lại toàn bộ quy trình thi công, công tác giám sát an toàn, tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với các nhà thầu phụ tham gia thi công tại công trường.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Riêng chủ đầu tư cần khẩn trương làm rõ trách nhiệm trong sự cố vừa qua, gửi báo cáo tổng hợp về sự cố về Bộ Công Thương sau khi có kết luận của cơ quan điều tra.

Liên quan đến sự cố cháy xảy ra tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, hiện Tổng thầu đã cam kết nhận trách nhiệm toàn diện đối với sự cố cháy.