(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc rà soát các dự án chuyển giao không bồi hoàn.

Văn bản nêu rõ, hiện nay, nhiều dự án có quy định về nghĩa vụ chuyển giao không bồi hoàn của nhà đầu tư nước ngoài đã, đang và sắp kết thúc hoạt động theo quy định tại Giấy phép đầu tư, hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát tổng thể về tình hình triển khai và thực hiện nghĩa vụ của tất cả các dự án có nội dung chuyển giao không bồi hoàn.

Các cơ quan nêu trên cũng có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện và việc thực thi của các bên có liên quan; làm rõ những bất cập, tồn tại; từ đó đề xuất, kiến nghị chính sách; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/4/2017.