(BĐT) - Quỹ đầu tư Khởi nghiệp và Sáng tạo TP.HCM (HSIF) đã chính thức thành lập ngày 17/5. Ngay trong sự kiện công bố thành lập, Quỹ ra mắt với số vốn ban đầu là 30 tỷ đồng, đồng thời, tiếp tục kêu gọi các đơn vị tham gia đóng góp thêm nguồn lực, hướng đến mục tiêu đạt quy mô ít nhất 100 tỷ đồng vào năm 2020.

HSIF hướng đến các hoạt động hỗ trợ, bảo trợ và đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp thực hiện các sản phẩm đổi mới, sáng tạo. Quỹ sẽ xem xét, khuyến khích các doanh nghiệp có định hướng công nghệ và dành cơ chế ưu tiên cho các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn hoặc trợ gúp cho các ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố...