(BĐT) - Theo số liệu mới cập nhật từ Bộ Tài chính, tính đến 16 giờ ngày 2/6/2021, tài khoản của Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 đã nhận được 43,7 tỷ đồng; 3.238 USD và 589,96 Euro.
Bộ Tài chính đang xây dựng quy chế quản lý Quỹ Vắc-xi phòng Covid-19. Ảnh: Internet

Bộ Tài chính đang xây dựng quy chế quản lý Quỹ Vắc-xi phòng Covid-19. Ảnh: Internet

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 cũng đã cung cấp tài khoản tiếp nhận tiền trong nước và tài khoản tiếp nhận tiền từ nước ngoài.

Cụ thể, với tài khoản tiếp nhận tiền trong nước tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước có tên tài khoản là Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19. Số hiệu tài khoản là: 3761.0.9098866.91999 (VND); 761.0.909886991999 (USD) và 3761.0.9098786.91999 (EUR).

Ngoài ra còn có tài khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản: Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19. Số hiệu tài khoản: 21110009116868 (VND); 2111037111686 (USD) và 21110142996868 (EUR).

Tài khoản tiếp nhận tiền từ nước ngoài có thông tin như sau: Tên tài khoản là “Fund for vaccination Prevention of Coronavirus Disease 2019”; Số tài khoản: 21110009116868 (VND), 21110371116868 (USD) and 21110142996868 (EUR) tại Bank for investment and Development of Vietnam JSC, Swift code: BIDVVNVX.

Về địa chỉ tiếp nhận ủng hộ và thông tin liên hệ: Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 - Bộ Tài chính: Số 2 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Bộ Tài chính đang xây dựng thông tư, kèm theo là quy chế tổ chức, quản lý Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19, bao gồm cả phụ lục liên quan đến hạch toán, kế toán, công khai tài chính cho Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19.