Bộ Xây dựng vừa có hướng dẫn về quy trình lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước.
Dự án NƠXH Ecohome của Công ty CP đầu tư và Thương mại Thủ đô. Ảnh: Kháng Trần.

Dự án NƠXH Ecohome của Công ty CP đầu tư và Thương mại Thủ đô. Ảnh: Kháng Trần.

Ngày 06/3/2017, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình gửi công văn số 304/SXD-HTKT xin ‎ý kiến Bộ Xây dựng về quy trình lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có Công văn số 70/BXD-QLN ngày 30/3/2017 trả lời Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình với nội dung như sau:

Để hệ thống pháp luật được thống nhất, không chồng chéo, trùng lặp, pháp luật về nhà ở chỉ quy định về nguyên tắc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng NƠXH bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo nguyên tắc chung của pháp luật về đấu thầu.

Cụ thể, tại Khoản 2, Điều 57 Luật Nhà ở năm 2014 và Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH quy định: Trường hợp Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để xây dựng NƠXH thì thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu thầu nếu có từ hai nhà đầu tư trở lên đăng ký làm chủ đầu tư hoặc chỉ định chủ đầu tư nếu chỉ có một nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư. Pháp luật về nhà ở không quy định về trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án NƠXH mà phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Do vậy, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc về trình tự, thủ tục liên quan đến đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư, bao gồm cả việc đăng tải thông tin về dự án, đề nghị quý Sở tham vấn ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền.

Thông tin về dự án NƠXH để đăng tải có thể tham khảo những nội dung đã được quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 19 Luật Nhà ở năm 2014.

Theo Reatimes.vn