Quý IV/2021, CMX báo lãi tăng 23,7%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Camimex Group (mã chứng khoán: CMX) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021 với doanh thu đạt 757,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 23,78 tỷ đồng, lần lượt tăng 151,5% và 23,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.190,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 82,93 tỷ đồng, lần lượt tăng 53,7% và 37,9% so với thực hiện trong năm 2020.

Năm nay, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 1.629 tỷ đồng và 73 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, kết thúc năm tài chính, Công ty hoàn thành 113,6% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 62,6% so với đầu năm lên 2.427,3 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư