(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi, TP.HCM (chủ đầu tư) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 14 gói thầu thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Tỉnh lộ 7 với tổng mức đầu tư 449,905 tỷ đồng, sử dụng ngân sách TP.HCM.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, quý IV/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi 4 gói thầu xây lắp lớn thuộc Dự án gồm: Gói thầu 1 Xây lắp phần đường và hệ thống thoát nước (đoạn từ Km00 đến Km8+180, giá gói thầu 89,85 tỷ đồng); Gói thầu 2 Xây lắp phần đường và hệ thống thoát nước (đoạn từ Km8+180 đến Km14+080, giá gói thầu 107,88 tỷ đồng); Gói thầu 3 Xây lắp phần đường và hệ thống thoát nước (đoạn từ Km14+080 đến Km17+880, giá gói thầu 75,97 tỷ đồng); Gói thầu 4 Xây lắp phần đường và hệ thống thoát nước (đoạn từ Km17+880 đến Km22+454,5, giá gói thầu 109,92 tỷ đồng). Dự kiến, quý I/2022 sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu Tư vấn kiểm toán (giá gói thầu 2,02 tỷ đồng).