(BĐT) - Sở Công Thương Hà Tĩnh (bên mời thầu) vừa cho biết, quý IV/2020 sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Tháo dỡ, xây dựng mới đường dây 110kV và 220kV đi chung phục vụ giải phóng, phát triển quỹ đất phía Tây thành phố Hà Tĩnh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với tổng mức đầu tư dự kiến 118,8 tỷ đồng. Phương thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng.

Địa điểm xây dựng Dự án tại phường Thạch Linh và phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh. Quy mô đầu tư gồm xây dựng mới đường dây 3 mạch (2x110 + 1x220) kV dài 2,433 km; căng lại dây dẫn và dây chống sét của tuyến đường dây 110kV và 220kV hiện có, tháo dỡ thu hồi đường dây được di dời...